En karolinerforening med visjon 2018

Jämt-Trøndersk karolinerforening skal arbeide med å utvikle kommersielle aktivitet og lokal utvikling for felles merverdi over landegrensene. Prosjektet har forankring i de berørte delene av Nordens Grønne Belte og er ett av flere prosjekt som skal utvikle de kulturhisoriske virksomhetene, ikke minst overfor vandringsinteresserte turister.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 487.200 Kjell

Total: 266554 €