En levende Finnskog – vårt felles ansvar

Museumssamarbeid
Prosjektet har bred lokal og nasjonal støtte finansielt og faglig. Aktørene skal i fellesskap gjennomføre seminarer og workshops. Museene på Finnskogen skal i og etter prosjektet samarbeide om bevaring, bruk og formidling av den skogfinske kulturarven.

Markedsundersøkelse
For å holde liv i og utvikle de skogfinske tradisjonene, er strategien her å bidra til attraktive livsmiljøer lokalt på Finnskogen og i tilgrensende områder. En vil gjennomføre en sammenlignende studie med andre områder som profilerer seg på unike lokale kvaliteter, for å se hvordan en slik posisjon kan omsettes til forretningsmuligheter. Spesielt reiselivsvirksomhet knyttet til lokal natur- og kultur er aktuelt.

Resultater
– En klassificering och synliggörande av bebyggelsens vårdbehov har genomförts och resurserna till att bevara det skogsfinska kulturarvet har frigjorts.
– Allmänhetens och andra aktörers medvetenhet kring det skogsfinska kulturarvet har ökat.
– Entreprenörskapet och det kulturbaserade näringslivet i regionen har stärkts.
– Nätverk mellan olika aktörer har skapats och förstärkts.
– Att Torsby Finnkulturcentrum fått status som ett nationell center för den skogsfinska kulturen i Sverige.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Johnson, Hans

    Hedmark fylkeskommune

    +47 948 60 823

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 01.01.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 1 650 000 Kjell

Total: 927600 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Värmlands museum