Entreprenørskap i hele skolen

Prosjektet kommer til å ha et løpende samarbeide med sine søsterorganisasjoner på den andre siden av grensen. De deltagende organisasjonene er Ungt entreprenørskap i Hedmark og Akershus, og tilsvarende i Värmland, Dalarna og Västra Götalandsregionen. Prosjektet bygger på erfaringene fra Interregprojektet ”Se mulighetene og gjøre noe med dem». Arbeidet og erfaringene i prosjektet kommer til å bli spredd til de øvrige delområdene og forventes å få effekter både for svensk og norsk arbeid med entreprenørskap i skolen.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.07.2013

Budsjett

Total: 953858 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Ungt Entreprenørskap Hedmark
Ungt Entreprenørskap Akershus