Entreprenørskap i hele skolen 2013/14

Prosjektet skal skape en rød entreprenørskapstråd i hele utdanningssystemet.
– Prosjektet skal stimulere til økt internasjonal kontakt og skape interesse for handel og kulturutveksling med andre land.
– Prosjektet skal kvalitetssikre og utvikle sitt arbeid med entreprenørskap i skolen.
– For å styrke entreprenørskapsarbeidet i skolen både på kort og lang sikt skal prosjektet utvikle
kontaktene og samarbeidet med lokale politikere/beslutningstakere/iverksettere på alle nivåer

Norsk prosjekteier

Ungt entreprenørskap Hedmark

Prosjektperiode

01.08.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 650 000 Kjell

Total: 426556 €

Andre partnere

Region Dalarna
Region Värmland
Ung Företagsamhet Värmland
Hedmark fylkeskommune
Akershus fylkeskommune