EU 2020 – Grenseindeks og grensanalyser

I samarbeid med partnerskapet av grenseregioner skal Østlandsforskning og Cerut med mulige bidrag fra andre kunnskapsmiljøer innen grenseanalyser bidra til å utvikle mål, strategier og satsingsområder for et nytt Sverige-Norge-program i Interreg V A 2014-2020, med kopling til nasjonal politikk og EUROPA2020. Arbeidet skal ha perspektiv både på delområde- og programnivå.

Norsk prosjekteier

Østlandsforskning

Prosjektperiode

01.02.2013 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 325 000 Kjell

Total: 67520 €

Andre partnere

Region Värmland
Region Dalarna
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune