EVINN – Eventbasert innovasjon

Eventbasert innovation (EVINN) er idéen om at store sportsbegivenheter på en ny måte kan skape økonomisk vekst ved initiering av innovasjonsprojekter i tilknytning til eventen. Dette krever samarbeid mellom den offentlige sektor, virksomheter og idrettsorganisasjoner samt viten-institusjoner.

EVINN handler om å skape et nytt og forsterket kompetansekluster og samarbeide i regionen innenfor området møteindustri/events, hvor det felles udbytte er større enn gevinsten for de respektive partnere uten et samarbejde. Gjennom grenstoverskridende samarbejde skal prosjektet skape utvikling og tilvekst i regionen.

Prosjektet skal konkret;

– bidra til å heve kvaliteten på sportsevents innholdsmessig, opplevelsesmessig og organisatorisk.
– bruke deadline for større sportseventer som pådriver for innovasjonsprosesser som involverer virksomheter, viteninstitusjoner, utdannelsesinstitusjoner og/eller samfunnet for øvrig.
– bruke sportseventen som en levende plattform for lansering eller test av nye produkter som er resultat af innovasjonsprosesser.
– bruke sportseventen til å skape oppmerksomhet på nye produkter som testes/lanseres i forbindelse med eventen.

Norsk prosjekteier

Norges Idrettshøgskole

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1366690 Kjell

Total: 3 586 752 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Alexandra Instituttet, Active Institute, Göteborgs universitet – Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Chalmers tekniska högskola – Institutionen för tillämpad IT, Handelshögskolan Göteborgs universitet – Företagsekonomiska institutionen, Textilhögskolan i Borås, Imego AB, Göteborg & Co, Göteborgs friidrottsförbund.