FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

FAMNA er et grenseoverskridende prosjektsamarbeid mellom Sverige, Finland og Norge. Prosjektets overordnede målsetning er å etablere et storskala, permanent og effektivt forvaltningssystem for amerikansk mink i de mest utsatte delene av Botnia-Atlantica-området.

Norsk prosjekteier

Miljødirektoratet

Kontakt

  • Gunnhild Aasmoe

    Nordland fylkeskommune

    +47 75 65 03 51

    +47 90 29 95 20

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Total: 1 052 233 €