Ferskvannsbiologi i skolen

Prosjektet skal basere seg på resultater fra prosjektet «Enningdalselven», og ferdigstille en tospråklig webside med utdanningsmateriale. Man skal også identifisere andre vassdrag i grenseregionen som er egnede steder for skoleundervisning og feltbesøk. Prosjektet skal lede til et nytt hovedprosjekt i den kommende prosjektperioden.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for naturforskning

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 250 000 Kjell

Total: 54381 €

Andre partnere

Høgskolen i Østfold