Fokusert kompetanseutvikling

Det skal satses mer på personer som har ambisjon om å bli ledere i offentlig sektor innenfor temaet «Offentlig lederskap, styring og samarbeid» MPA – master of public administration and governance. Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark videreutvikler nå innholdet i en utdanning som har fått internasjonal anerkjennelse.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 520.000 Kjell

Total: 307304 €