Forskningsnettverk for entreprenørskap (forprosjekt)