Fulufjellet II

Runt Fulufjällets nationalpark i Sverige och Norge finns idag Fulufjällsringen ekonomisk förenings 76 medlemmar. Syftet är att gemensamt på bägge sidor riksgränsen samarbeta inom upplevelseturism. Bilvägen runt fjället är 170 km, fågelvägen över kalfjället ca 15 km. Genom föreningens medlemmar ska besökare ges kvalitetsupplevelser både på svensk och norsk sida. En tillväxtpotential finns inom småskalig besöksnäring. Företagen är småföretag som genom samarbete och samordning kan nyttja och utveckla en hållbar besöksnäring inom området.

Nya affärs-och sysselsättningsmöjligheter skall genom projektet skapas genom att:
• olika små lokala företag samverkar och samarbetar i nya produkter, genom certifiering
• fler av paketerbjudanden skall vara av ”Naturens Bästastandard”
• servicetjänster och paketerade erbjudanden samordnas i ett ”Fulufjällsprogram”
• Fulufjällsupplevelsen exponeras via en ny webbportal

Genom olika utvecklingsprojekt förväntas det samlade projektet uppnå följande mål:
1) Fulufjället ska som varumärke identifieras som en naturprodukt och vildmarksdestination.
2) Hållbar turism med certifierade produkter och tjänster skall inom åtta år skapa sysselsättningsmässig och ekonomisk stabilitet samt ökad välfärd för lokalbefolkningen och lokalsamhället.
3) Antalet besökare inom området skall uppgå till 250.000 personer, varav minst 50.000 övernattningar år 2011.

Norsk prosjekteier

Destinasjon Trysil BA

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 380 000 Kjell

Total: 320453 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fulufjällsringen ekonomisk förening
Stig Eriksson,
+46 253 100 49 / +46 70 791 85 79