Gal dat oahppá go stuorrola – förprojekt för pedagogisk utveckling inom sameskola

Balto (2003) argumenterar för att det är ett stort gap mellan lärande i hemmet och lärande i skolan. Lärandet måste i högre grad utveckla oberoende, självständiga individer som använder sina tidigare erfarenheter i lärande situationer. Möjligheten att använda den egna erfarenheten är fundamental för att bygga upp elevens självförtroende och tilltro till att lära. Ovanstående arbete avser att knyta ihop forskning och lärarutbildning. Grundutbildning av lärare, liksom fort- och vidareutbildning av lärare kommer att involveras. Forskningsprojekt planeras pågå på sameskolor, lärarstuderande ska genomföra examensarbeten och doktorander delta i forskningsprojekt.

Prosjektperiode

01.06.2004 - 30.10.2004

Budsjett

Total: 18154 €