GREBE

GREBE – Generaring Renewable Energy Business Enterprise

Prosjektet skal etablere en plattform for transnasjonal deling av av kunnskap for startups og SMB’er i fornybar energi-sektoren. GREBE skal synliggjøre innovasjoner innen fornybar energi, styrke tilgangen til ekspertise og målrettede tjenester lokalt i NPA-regionen.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken i Narvik

Prosjektperiode

01.11.2015 - 01.09.2018

Prosjektnettside

http://grebeproject.eu/

Andre partnere

Action Renewables (UK)

Fermanagh and Omagh District Council (UK)

Innovation Center Iceland (IS)

Karelia University of Applied Sciences Ltd. (IS)

Natural Resources Institute (FI)

North Highland College UHI (UK)