Grensebroen Arena

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

  • Huth, Per Thomas

Prosjektperiode

09.01.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1895000 Kjell

Total: 624393 €