Grensehindre i nord

Formålet med arbeidet er å hjelpa regionens SME med å øka sin konkurransekraft, skape langsiktig vekst och lønnsomhet. Målet er å øka den grenseoverskridende virksomheten hos regionens bedrifter. Målet er at ytterligere 100 bedrifter i regionen innleder grenseoverskridende bedriftssamarbeid.

Norsk prosjekteier

Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn

Prosjektperiode

01.02.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 71000 €

Andre partnere

Länsipohjan Yrittäjät
Bedriftsförbundet
Gränstjänstekontoret – Tornio