Grenseløs fjellbygd

Målsettingen for forprosjektet er å kartlegge behov og ideer med tanke på å utvikle samarbeid mellom menighetene i Røyrvik, Nordli og Sørl kommuner i Norge og Frostviken og Föllinge-
Hotagen-Laxsjö i Sverige.

Forprosjektet skal munne ut i et hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Røyrvik kirkelige fellesråd

Prosjektperiode

09.09.2008 - 30.04.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 50000 Kjell

Total: 11779 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Røyrvik, Nordli og Sørli menigheter
Frostviken og Föllinge – Hotagen – Laxsjö församling