Grenseløs næringsutvikling

Prosjektet skal blant annet
– Etablere nettverksgrupper innenfor markedsføring, kalkulering og logistikk på tvers av grensene.
– Formidle resultater gjennom rapporter og fagseminarer
– Invitere kommunale næringslivskontorer til nettverkssamarbeid med industrien og høgskolene.
– Analysere foretaksklimaet i Sverige og Norge for å sette fokus på forskjeller i næringslivet mellom de to landene. Dette vil medføre at bedrifter fra begge land får bedre forutsetninger for å samarbeide da kunnskap om kultur, styringssett, samfunnsrolle m.m. blir analysert.
– Utvikle kompetanse genom å tilby tilpassede kurse til små- og mellomstore industribedrifter.Prosjektet har kommet i stand på bakgrunn av forprosjektet Gränsregionalt industrisamarbete (GRI).

Original prosjekttittel: Gränslös näringslivsutveckling

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 874.000 Kjell

Total: 455279 €

Andre partnere

Högskolan Väst