Grenseoverskridende skigymnas

Prosjektet er et unikt interregionalt skolesamarbeid mellom Polarsirkelen videregående skole og Lycksele skidgymnas. Det er 3-årig og har en økonomisk ramme på ca. 2,75 mill. kroner for hver av institusjonene.

Hovedmålet for samarbeidet er gjennom kompetanseutvikling og erfaringsutveksling å utvikle skolenes tilbud særlig innenfor skiidrett slik at vi får flere og bedre skiløpere. Polarsirkelen vgs. har fylkeslinje for nordiske grener og skiskyting, mens Lycksele skidgymnas har høy status i Sverige innenfor utvikling av langrennsløpere. Verdensmester Per Elofson har blant annet vært elev der.

Hovedaktivitetene i prosjektet er treningssamlinger, trenerfaglige seminarer, elev- og lærerutveksling, fysisk testing, organisering, planlegging, gjennomføring av skoletilbudet og samarbeid med idrettslag, krets og forbund.

 

Norsk prosjekteier

Polarsirkelen videregående skole

Kontakt

  • Alte, Geir Johann

    Polarsirkelen videregående skole

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2009 - 31.07.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 3.000.000 Kjell

Total: 637348 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Nordland fylkeskommune, Staten, Rana kommune og Helgeland Sparebank, Lycksele Skidgymnasium, Tannbergskolan.