HiTrans

Hovedmålet for prosjektet er å støtte opp om utviklingen av kollektivtransporten for mellomstore byer og urbane regioner i Nordsøområdet. Det skal utvikles verktøy, inkludert en best practice-guide, og et sett standarder til bruk for transportmyndighetene.

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.03.2002 - 30.09.2005

Ekstern prosjektinfo

http://www.hitrans.org/