Innsamling av pitesamiske ord

Målsettingen er å dokumentere 8 000-10 000 ord av det pitesamiske språket mens det enda finnes et fåtall mennesker som praktiserer det.

Norsk prosjekteier

Salt og Pitesamiske searvi

Prosjektperiode

01.09.2008 - 31.12.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 180 830 Kjell

Total: 152 180 €

Mer om prosjektet