Integrerad kompetensutveckling i partnerskap

De offentlige aktørene blir mer aktive på de internasjonale arenaer og særlig med de som har tilknytting til EU. For en leder ved en offentlig virksomhet vil de internasjonale aspektene og møtene med politikere og administratorer fra andre land bli stadig mer viktig for å kunne utvikle og fornye egen virksomhet. Gjennom dette ønsker prosjekteierne å:
– å befeste og videreutvikle de skandinaviske nettverkene ut fra de erfaringer de første prosjektene har gitt
– å utvikle de internasjonale nettverkene som et middel for kompetanseutvikling i Indre Skandinavia

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.07.2008 - 30.06.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 680 000 Kjell

Total: 338673 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Karlstads universitet
– Høgskolen i Hedmark
– Hedmark fylkeskommune