KIA

Geografisk nærhet til råvarer, energi, maskiner eller kapital er ikke lenger et avgjørende konkurransefortrinn for dagens globaliserte næringsliv. Den viktigste ressursen er den menneskelige. Mennesker som er i stand til å tenke nytt og innovativt og system som kan støtte utviklingen og håndteringen av ideer er den viktigste faktoren for næringsutvikling og styrket konkurransedyktighet.

Prosjektet Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet (KIA) vil utnytte den kreative kraften i kultursektoren for styrke konkurransesituasjonen for næringslivet i programregionen.

Kunstnernes kreative kunnskap skal gi nye ideer og perspektiv til det deltakende næringslivet og dermed bidra til innovasjon og nytenkning i regionen. Kryssbefruktningen skal skje gjennom 30 separate innovasjsonsallianser mellom bedrifter og konstnere i Danmark, Norge og Sverige. Prosjektet legger stor vekt på å utvikle metoder for interaksjon og synergi og verktøy for å måle effektene av alliansene. Metodene og verktøyene skal gjøres tilgjengelig for nærings og utviklingsaktører i hele Kattegat/Skagerrak-regionen.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 3839894 Kjell

Total: 1.557.849 €

Andre partnere

Fredrikstad kommune, ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi ved Aalborg universitet, Västra Götalandsregionen tillsammans med Skådebanan (samordnande partner)
Aust Agder fylkeskommune, Vest Agder Fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Region Nordjylland