KING II

Prosjektets mål er å beskytte, bevare, tillgjengeliggjøre og utveksle skogens kulturarv i Västerbottens innland og i Helgeland. Prosjektet bygger på arbeidet som gjort i det 1-årige prosjektet med samme navn. Hensikten med KING II er å drive fullskala forsøksvirksomhet og utvide prosjektets geografi med flere skogsområder i Västerbotten og i Nordland.

Budsjett

Norsk bidrag: 1 215 812 Kjell

Total: 209 492 €