KITENPI

Prosjektet skal bidra til å øke antallet IKT-studenter i forhold til fremtidig behov, og dermed øke
regionens konkurransekraft. Student- og forskningsutveksling mellom landene er en del av prosjektet, herunder telemedisin. En annen del av prosjektet er utvikling av elektroniske tjenester og grensekryssende faglig infrastruktur.

Norsk prosjekteier

Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø

Kontakt

  • Bye, Svetlana M.

    Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2011 - 28.03.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 980000 Kjell

Total: 1153390 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.kitenpi.eu/

Andre partnere

Arkhangelsk tekniske universitet
Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø
Prosjektleder norsk side: Svetlana M. Bye, epost: svetlana.manakova.bye@telemed.no