Kompetanseutvikling – Produksjon av biofjernvarme

Forprsjektet skal framskaffe det nødvendige bakgrunnsmaterialet for å kunne søke om et hovudprosjekt i januar 2010. Det foreløpige målet for hovedprosjektet er å utvikle grenseoverskridende kompetanseoppbygging og kunnskapsutvikling med tanke på innføring og drift av biomassebaserte fjernvarmesentraler.

Du finner sluttrapporten i faktaboksen til venstre.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt

  • Samseth, Jon

    Høgskolen i Oslo og Akershus

    63819522

    +47 996 18 608

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2009 - 31.01.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 210.000 Kjell

Total: 53112 €

Mer om prosjektet