Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv

Detta projekt har det övergripande syftet att inleda en norsk-svensk samverkan med gemensam invigning av de båda nationalparkerna, gemensam information och marknadsföring, gemensamma strategier för förvaltning i nationalparkerna samt gemensam utveckling av Kosterhavet-Ytre Hvaler till en hållbar destination.

Prosjektet ble gitt en tilleggsbevilgning på 3 400 000 SEK i 2011.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Østfold

Kontakt

  • Krohn, Ottar E.

    Fylkesmannen i Østfold

    +47 971 95 546

    Send e-post

Prosjektperiode

29.06.2008 - 31.05.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 11 250 150 Kjell

Total: 3390302 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Länsstyrelsen i Västra Götaland
Miljøverndepartementet
Grensekomiteen
Fylkesmannen i Østfold
Hvaler kommune
Fredrikstad kommune