Krutfjell-lenken

Prosjekttet har som målsetning å etablere en fiberforbindelse mellom Hattfjelldal i Norge og Joesjö i Sverige. Dette vil etablere alternative trafikkveger, økt kapasitet, leveringssikkerhet og tilgjengelighet – ikke minst med tanke på næringssamarbeid over grensen.

Norsk prosjekteier

Hattfjelldal kommune

Prosjektperiode

01.05.2011 - 30.04.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 6.940.000 Kjell

Total: 1316613 €