Kulturmiljøer

Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet IKON, med prosjektstart 2009-06-01.

Prosjektperiode

01.12.2008 - 31.03.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 74129 Kjell

Total: 50.000 €

Andre partnere

Region Halland, Kungälvs kommun, Skagen By og Egnsmuseum, Telemark Fylkeskommune, Buskeruds Fylkeskommune, Fredrikstads museum