Kunnskapsrekruttering (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Stiftelsen Barentshavkonferanser, Hammerfest

Prosjektperiode

01.05.2011 - 31.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 50000 Kjell

Total: 5242 €