KUSK

Prosjektet skal ta fram og visualisere fakta og statistikk samt utvikle kunnskapen om forutsetninger for tilvekst i grenseregionen. Statistikken skal brukes ved nye utfordringer i samfunnet, eksempelvis framtidig mangel på arbeidskraft som følge av den demografiske utviklingen.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 610.000 Kjell

Total: 615720 €