Lærende kulturhistorie Austrått-Klintaberg

Forprosjektet skal utarbeide en søknad om et mer omfattende Interreg-prosjekt som har som må å spre kunnskap og innsikt om krigshistorie fra Brekstad og Hotagen under 2. verdenskrig. Forprosjektet skal koble skolepersonell fra Krokom og Ørlandet kommuner med tanke på å utvikle et partnerskap for hovedprosjektet.

Norsk prosjekteier

Fosen krigshistoriske samlinger

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 30000 Kjell

Total: 9637 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Turistföreningen Gränslauta