LECo

LECo prosjektet støtter små samfunn i å bli selvforsynt på energi. Prosjektet har som mål å øke bevissthet rundt energi effektivisering og mulighetene til å bruke lokal tilgjengelig fornybar energi, som vindkraft, solar og hydrokraft, samt sidestrømmer fra industri, husholdning og agrikulturell opprinnelse.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

31.07.2017 - 30.07.2020

Budsjett

Total: 1 999 750 €

Prosjektnettside

http://leco.interreg-npa.eu/

Andre partnere

Jokkmokk Municipality

Lohtaja Energy Cooperative

Luleå University of Technology

Renewable Energies Agency

The Gaeltacht Authority

Western Development Comission