LO-PINOD

LO-PINOD har som mål å styrke tilgjengeligheten og samkjøringen av havner med regional betydning. Prosjektet vil fokusere på tre aspekter:

  • INNLANDET – Kartlegge mulighetene for en tilpasning av nasjonale forbindelser i innlandet. Det kan utløse betydelige investeringer og må tilpasses praktiske løsninger, investeringer og eksisterende nasjonalt regelverk, EUs politikk og finne mulige forbedringer.
  • HAVNER – Ved å bygge en felles kunnskapsplattform, vil kapasiteter og prosedyrer kunne styrke samarbeidet mellom innland og regionale havner.
  • SJØVERTS – Forskning på markedspotensial , oppsett av nye logistikkløsninger og tilførselsforbindelser vil kunne bedre sjøverts trafikkløsninger.

Norsk prosjekteier

Bodø havn

Prosjektperiode

01.06.2010 - 31.12.2014

Budsjett

Total: 8 040 600 €

Andre partnere

United Kingdom
Kilbride
Peel Land and Property (Ports) Ltd – Port of Sheerness
Forth Ports
South East of Scotland Transport Partnership
Ridham Sea Terminals Ltd
Institute for Sustainability

Germany
Brunsbüttel Ports GmbH
Cuxport GmbH

Belgium
AG Port Ostende

Denmark
Port of Esbjerg
Port of Hanstholm

Sweden
Port of Karlshamn

The Netherlands
Harlingen Seaport
Municipality of Meppel
Provincie Drenthe

Norway
Port of Drammen
Port of Bodö