Lokale planteressurser

Dette er et prosjekt som tar sikte på å øke utnyttelsen av noen ville planter. Det er mulig å bruke mange av de ville planter i regionen til matvarer og helseprodukter. Prosjektet vil fokusere på noen arter som timotei og engsvingel – som allerede har vist seg å ha potensial i kultivering. Prosjektet vil også studere planter som blåbær og kvann.

Norsk prosjekteier

Bioforsk, Tromsø

Kontakt

Prosjektperiode

14.09.2010 - 26.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1171000 Kjell

Total: 122783 €

Andre partnere

MTT Agrifood Research Finland