Lokalprodusert mat over grensen

 

Prosjektet ønsker å finne løsninger på problemet med mangel på lokalprodusert mat. Bare 3 prosent av den totale matproduksjonen kommer fra lokalt produserte matvarer. Prosjektet vil oppmuntre flere gryndere til å starte produksjonen lokalt. Prosjektet vil fokusere på opplæring av produsentene. Dette skal oppnås gjennom forelesninger av markedseksperter. Prosjektet vil ha felles møter hvor produsenter utveksler ideer og fremmer samarbeid. Prosjektet skal også organisere matmesser på grensen og i begge land. Ett av prosjektets mål er at lokale anskaffelser skal kjøpe lokalt. Et annet mål er å få dagligvarebutikker i større grad å selge lokalt produsert mat.

Norsk prosjekteier

Glåmdal regionråd, Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.04.2013 - 31.08.2014

Mer om prosjektet