LRE (forprosjekt)

Prosjektidéen er å vise at lokal fornybar energi kan vitalisere regional industri-, og næringslivsutvikling, og vil bidra både til en mer robust utvikling av regionene innenfor NPP-området og til en miljøvennlig industriproduksjon ved å redusere karbonutslipp.

 

Norsk prosjekteier

Nordlandsforskning

Prosjektperiode

15.08.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 45 000 €

Andre partnere

Norut (Northern Research Institute), Narvik, Norway
Nordkraft Vind AS, Norway
Helgelandskraft AS, Norway
Nordnorsk Havkraft KS, Norway
Umeå University, Sweden