LUBAT

Prosjektet skal utvikle et felles Botnia-Atlantica-institutt som en ressurs for regionale aktører. Instituttet skal bidra til regional og lokal utvikling gjennom grenseregional læring.

Norsk prosjekteier

Nordlandsforskning

Kontakt

  • Mariussen, Åge

    Nordlandsforskning

    +47 75517461

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 6.124.765 €

Andre partnere

Vasa universitet
Åbo Akademi
Høgskolen i Bodø