Luftbåren ambulansetjeneste

En forstudie har blitt gjennomført med prosjektinteressenter og der ble et antall områder identifisert som dette huvedprosjektet vil arbeide videre med. Projektet vil gå videre med operativt samarbeid som konkretiseres gjennom tre delprosjekter:
1) avtalekonstruksjoner og økonomiske modeller (repatriering/ «tilbakesending av pasienter over grensen») – det finnes formelle hindre for akuttinnsatser over grensen, en formell avtalekonstruksjon som regulerer samspillet mellon behandlingsgivere etterspørres.
2) medisinske ansvarsspørsmål
3) operativ ledelse- og styringsspørsmål (rutinebeskrivelser for varsling, radiofrekvens etc.)

Norsk prosjekteier

Luftambulansetjenes ten ANS

Prosjektperiode

01.04.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 070 226 Kjell

Total: 1593371 €

Andre partnere

Landstinget i Värmland
Landstinget i Dalarna
Jämtlands läns landsting