Maritim kulturarv (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Sør-Troms museum, Harstad

Prosjektperiode

01.03.2011 - 30.06.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 50000 Kjell

Total: 5242 €