Midtnordisk filmregion

Det overordna målet med prosjektet er å utdanne regionale filmarbeidere til å kunne arbeide på faktiske produksjoner. Da må det sørges for at produksjonene kommer, samtidig som prosjektet utvikler de ressursene som etterspørres og synliggjør resultatene ved aktiv markedsføring.

Norsk prosjekteier

Midtnorsk Filmsenter AS

Prosjektperiode

01.04.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 300 000 Kjell

Total: 792978 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Midtnorsk filmsenter