Mine health

Prosjektet skal gi velvære, helse og arbeidsevne blant arbeiderne i gruveindustrien i Barentsregionen. Arbeid i gruveindustrien som ligger i Barentsregionen er preget av eksponering for tøffe klimatiske forhold. Derfor er spesifikk kunnskap nødvendig om de separate og kombinerte risikoer som er unike for den regionale gruveindustrien. Prosjektet vil øke denne kunnskapen. Det vil også arbeide med ulike tiltak for beskyttelse mot de skadelige forholdene med arbeidet i arktiske gruver.

Norsk prosjekteier

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Budsjett

Norsk bidrag: 4000000 Kjell

Total: 419414 €

Ekstern prosjektinfo

http://minehealth.eu/

Andre partnere

Sintef, Tromsø
Norut, Alta
Northwest Public Health Research Center (NWPHRC), Russia
Kemi-Tornio University of Applied Sciences Health Care and Social Services, Finland
Finnish Institute of Occupational Health Aapistie, Finland