Multi-Use-Plan

Prosjektets overordnede formål er å bevare og forbedre tilstanden på naturmiljøet ved Pasvik og Grense Jakobselvs grensekryssende elvedeltaer. Dette både til fordel for lokalbefolkningen, men også som et ledd for å styrke lokaløkonomien.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Finnmark

Prosjektperiode

01.12.2018 - 30.11.2020

Budsjett

Total: 404 148 €

Andre partnere

Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Lapland, Rovaniemi, FINLAND

Pasvik State Nature Reserve, Nikel, RUSSIA