NLCC – Cooperation

Området preges av ulike system som for interregional transport. Samarbeidsprosjektet er et ledd i arbeidet med å bygge en interregional transportkorridor i øst-vestlig retning mellom tre land. En viktig dea av prosjektet er jernbaneutredningen mellom Västerbotten och Helgeland.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Budsjett

Norsk bidrag: 1 325 000 Kjell

Total: 562 700 €

Mer om prosjektet