Nordic Business Link

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

15.06.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 1 365 400 Kjell

Total: 1 171 128 €

Mer om prosjektet