Nordic Knowledge on the Web (NKW)

Flere utredninger viser at erfarings- og kunnskapsdeling mellom høgskoler og bedrifter ikke fungerer friksjonsfritt i dag. NKWs målsetning er å bidra til å løse utfordringene og skape en kanal for forskere, lærere og pragmatikere til å kunne spre sin kunnskap og markedsføre seg internasjonalt. Samtidig vil høgskoleansatte og organisasjoner enkelt kunne ta del i internasjonal spisskompetanse.

Prosjektet tar mål av seg til å utvikle helhetlig nettbaserte tjenester med mangesidige og interaktive dimensjoner.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Kontakt

 • Hansen, Geir Hareide

  Hansen, Geir Hareide

  +47 755 17 490

  Send e-post

 • Karlsen, Jørgen

  Universitetet i Nordland

  +47 755 17 291

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1.800.000 Kjell

Total: 971271 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Åbo Akademi, Umeå Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Hanken, Vasa yrkeshögskola, Sveriges lantbruksuniversitet,