North Cultitude 6263 (forprosjekt)

Prosjektets ide er å aktivt arbeide for å øke kontaktflatene mellom kunstnere og kreative personer på breddegradene 62 0g 63. Dette for å skape forutsetninger for nye arbeidsmuligheter og prosjekter slik at disse aktørene kan nå ut til almennheten. Nettverksbyggingen skal gjøres gjennom aktiviteter fra kyst til kyst ved fysiske møter og gjennom internett. Overordnede mål er å øke attraktiviteten og arbeidsmulighetene i regionene for kunst- og kulturskapere.

Prosjektets første trinn retter seg inn mot kunstnere og kunstnergrupper fra kyst til kyst på disse breddegradene. Det langsiktige målet er å vise fram kubst/kunstaktiviteter på breddegradene, og å etablere gjentagende arrangementer/festivaler og internasjonale aktiviteter. Innen 10 år skal prosjektet ha etablert kontakter verden over.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2013 - 01.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 20 800 Kjell

Total: 7367 €

Andre partnere

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Regionförbundet Jämtlands län
Trondheim kommune
Atelier Ilsvika
Technichus Härnösand
Härnösand kommun
Ånge kommun