Nye planter

Hovedmålet med det planlagte hovedprosjektet vil være å forbedre den helhetllige virksomheten, livsstil, landskap og læringsmuligheter i hvert samarbeidsland. Dette skal oppnås ved å identifisere og vurdere planter som passer til Nordlig Periferi-området og utvikling av nye og bedre retningslinjer for spredning.

Forprojektet vil utnytte de muligheter som tilbys av hvert land som klima, tilgjengelig plantemateriale, energiressurser, jord etc. Prosjektet vil ha som mål å utvikle nye markeder for
de nye plantene og oppmuntre til utvikling av kompetanse i dyrking av nye plantemateriale.
Det vil også forsøkes å utvikle et opplæringsprogram for unge mennesker med lærevansker i perifere områder.

Prosjektet har som mål å studere markedsføring og forplantning praksis fra hvert land med sikte på å spre beste praksis til andre land.

forprosjektet resulterte i et hovedprosjekt med navnet Nye planter for Nordlig Periferi-markedet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

10.08.2007 - 31.12.2007

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

MTT, Agrifood Research Finland
University of Iceland
Agronomy Institute, Skottland