Nyheter og informasjon over grensen

Kunnskap og kjennskap til hva som skjer på begge sider av grensen er nødvendig for å styrke samarbeidet over grensen. Prosjektet har i så måte sterk støtte i Interreg Sverige-Norge-programmet.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2010 - 30.11.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 250000 Kjell

Total: 5421 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Handelskammaren Mittsverige