Oljevern i nordområdene (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Bioforsk, Tromsø

Prosjektperiode

01.04.2010 - 31.07.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 50000 Kjell

Total: 5242 €