Ovddos

Formålet med prosjektet er å starte en revitaliseringsprosess hos de deltagande familiene. Målet er at man hos de deltagande familiene skal øka bruken av det samiske språket i hjemmet fra 0 til 2 timer om dagen gjennom egen tale og ved hjelp av tillgjengelige medier.

Norsk prosjekteier

Gáisi giellaguovddás, Tromsø

Prosjektperiode

01.06.2013 - 30.06.2014